باز کردن منو اصلی

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای خودسر زن

  • نام صفحه: خودسر زن
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
  • ناشر: ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ ‏۰۵:۲۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۲۱:۵۳ UTC
  • نشانی پایدار: https://wikijoo.ir//index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1_%D8%B2%D9%86&oldid=1206221
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1206221