یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عاروس گلی

  • نام صفحه: عاروس گلی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
  • ناشر: ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱ ‏۱۰:۱۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۷ اکتبر ۲۰۲۲ ‏۰۴:۰۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://wikijoo.ir/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%AF%D9%84%DB%8C&oldid=2010126553
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 2010126553