یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مدیوماه

  • نام صفحه: مدیوماه
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
  • ناشر: ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ ‏۰۵:۲۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ ‏۱۸:۵۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://wikijoo.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87&oldid=1229482
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1229482