پالون گردن، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

پالونْ‌گَرْدَن، کوه

واقع در استان تهران، شهرستان کرج، با ارتفاع ۴,۳۷۵ متر. در ۵۸کیلومتری شرق شمالی کرج و شمال شرقی شمشک قرار دارد. خَلِنو بلندترین قلۀ آن است و رودهای وارنگه، ولایت‌رود، رودِ لار، پتاهرکلا، و هراز از این کوه سرچشمه می‌گیرند. در دامنۀ غربی این کوه، دریاچۀ کوچکی به نام دریوک دیده می‌شود.