پایین خیابان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پایین خیابان (مشهد)

در جنوب حرم مطهر از دورۀ صفوی. در دورۀ شاه‌عباس صفوی، در جنوب صحن عتیق یا صحن کهنۀ حرم مطهر و در امتداد بالا خیابان احداث شده است. به آن خیابان سفلی نیز می‌گفتند. در دورۀ پهلوی، خیابان صفوی نام گرفت. امروز خیابان نواب صفوی نامیده می‌شود. یکی از دروازه‌های شهر با نام دروازۀ پایین خیابان یا دروازۀ سرخس و ورودی اصلی شهر در منتهی‌الیه این محله بود. باغ مصلا از دورۀ صفوی و گورستان بزرگ شهر در نزدیکی این دروازه بود. پرجمعیت‌ترین محلۀ شهر و محل سکونت پیشه‌وران و سوداگران بود و کاروان‌سراهای بسیار در آن بود. از مکان‌های آن مقبرۀ پیر پالان‌دوز از عرفای سلسلۀ ذهیبه از ابتدای قرن ۸ق، آب‌انبار معجردار و آب‌انبار شاه‌عباسی از دورۀ صفوی است. از قسمت‌های آن کوچۀ ساربان‌ها، تپه المحله، گودال خشت بالا و دربند علی‌خان بود. زیرگذر پایین خیابان قدیمی‌ترین زیرگذر مشهد است که در محل دروازۀ قدیمی شهر احداث شده است. به زیرگذر پنج راه شهرت دارد. میدان عدالت در این خیابان واقع شده است.