پل خاتون (سرخس)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پُل خاتون (سرخس)
در ۷۸کیلومتری جنوب سرخس در محل تلاقی کشف‌رود و هریرود، در مرز ایران و ترکمنستان از دورۀ ایلخانان مغول. نیمۀ شمالی آ‌ن در خاک ترکمنستان و نیمه جنوب غربی آن در خاک ایران است. در حال حاضر ۸۰ متر طول، ۶.۲۰ متر عرض و پنج چشمه با طاق‌های آجری دارد. سطح پل سنگ‌فرش شده است.