چاپشلو، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

چاپِشْلو، شهر

شهری در شمال استان خراسان رضوی، شهرستان درگز، و مرکز اداری بخش چاپِشلو. در منطقه‌ای کوهستانی به فاصلۀ ۱۲۷کیلومتری شمال غربی مشهد و ۱۱کیلومتری جنوب غربی درگز در دامنۀ شمال شرقی کوه‌های الله‌اکبر و ۲کیلومتری شرق راه روستایی درگز به کبکان، قرار دارد. جمعیت آن ۲,۴۵۸ نفر است (۱۳۸۵).