چشمه سبز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

چشمۀ سبز
دریاچۀ کوچکی در استان خراسان رضوی، شهرستان چناران. در ۳۳کیلومتری جنوب غربی چناران در دامنۀ شمالی کوه زرد از رشته‌کوه‌های بینالود، قرار دارد. درازای این دریاچه از شرق به غرب ۱,۲۰۰ متر، پهنای آن ح‌دود ۴۰۰ متر، و مساحت آن ۶۰ هکتار است. ارتفاع سطح آب آن ۲,۵۰۰ متر است. این دریاچه به احتمال زیاد همان دریاچه‌ای است که یزدگرد اول ساسانی درآن‌جا براثر ضربۀ لگد اسب کشته شد. دریاچۀ سبز در زمان مغول، تفرجگاه مردمان توس و نیشابور بود. امیرچوپان بر لب آن قصری بنا کرده بود و حمدالله مستوفی در کتاب نزهة‌القلوب (۷۱۸ش) می‌نویسد «پارسیان خراسان در کنار این دریاچه شب‌زنده‌داری می کردند». در زمان ناصرالدین‌شاه ‌قاجار، اطراف آن را نیزار و چمنزار فراگرفته بود و شکار فراوان داشت.