چغان رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

چَغان‌رود

نام هفتمین و آخرین ریزابۀ رودخانۀ جیحون (آمودریا). این رود پس از عبور از چغانیان، در بالای ترمذ از سمت راست به رودخانه جیحون می‌ریزد. ابن رسته نام این رودخانه را زامل نوشته است. امروزه قسمت علیای آن قره‌طاق دریا و از ده نو (شهر چغانیان) به بعد، سرخان نامیده می‌شود.