چغری بیگ، داود ( ـ۴۵۲ق)

چَغْری‌بِیگ، داود ( ـ۴۵۲ق)

داود چغری بیگ
درگذشت ۴۵۲ق
ملیت ایرانی

(یا: جَغْری‌بَیگ) از امرا و بنیادگذاران دولت سلجوقیان. فرزند میکائیل و نوۀ سلجوق بود و بعد از مرگ پدر سلجوق تربیت او و برادرش، طُغرل، را به‌عهده گرفت و هر دو را ولیعهد خود کرد. آن دو، بعد از مرگ سلجوق، جمع کثیری از ترکمانان را گرد خود آوردند و در خراسان ناامنی پدید آوردند. پناهندگی این دو برادر به بغدادخان در ماوراءُالنَّهر، آغاز قدرت‌یافتن آنان بود. پس از شکست غزنویان و لشکرکشی طُغْرُل به غرب ایران، خراسان و مشرق در اختیار چَغْری‌بیگ قرار گرفت و حتی در بعضی از شهرها به نام وی خطبه‌ خواندند. مرو را پایتخت خود کرد.