چلیپاییان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چَلیپاییان (Cruciferae)

 

نام خانوادۀ کلم[۱] (شب‌بو)، شامل ۳۹۰ جنس[۲]، و ۳هزار گونه. در سراسر جهان یافت می‌شوند. از گیاهان این خانواده، جنس Brassica از لحاظ غذایی بااهمیت‌اند. انواع شاهی[۳] یا ترتیزک را برای طعم‌دادن به غذاها مصرف می‌کنند. گیاهان چندین جنس از این خانواده، گیاه هرزند و تعدادی را به‌صورت زینتی پرورش می‌دهند. آلیسوم[۴]، اوبریتیا[۵]، خیری[۶] (Cheiranthusآتیزک بیابان[۷]، و شب‌بو[۸] (Matthiola) از آن جمله‌اند. گل این گیاهان مشخصاً چهار گلبرگ[۹] و چهار کاسبرگ[۱۰] دارد و به‌شکل صلیب است. تعداد پرچم‌ها[۱۱] شش عدد است و تخمدان[۱۲] مرکزی این گل معمولاً به‌شکل غلاف یا نیام[۱۳] درمی‌آید که دیواره‌ای طولی آن را به دو بخش تقسیم می‌کند. میوه‌های این گیاهان از لحاظ شکل متنوع‌اند. بعضی از گیاهان این خانواده تک‌دانه[۱۴]اند.

 


 1. cabbage family
 2. genus
 3. cress
 4. Alyssum
 5. Aubrietia
 6. wallflowers
 7. Lunaria
 8. stock
 9. petal
 10. sepal
 11. stamens
 12. ovary
 13. pod
 14. single-seeded fruit