چندلاد

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چَنْدلاد (polyploid)

 

(یا: پُلی‌پلویید) در ژنتیک، داشتن سه یا چند مجموعۀ کروموزومی، در حالی‌که تعداد طبیعی آن‌ها دو مجموعه‌ (دیپلویید[۱]) باشد. این وضعیت خودبه‌خود رخ می‌دهد و در گیاهان، غالباً در گیاهان گل‌دار، رواج دارد، ولی در جانوران نادر است. بسیاری از گیاهان زراعی، ازجمله گندم با چهار مجموعه کروموزومی به‌ازای هر یاخته، در گندم دوروم، یا شش مجموعه، در گندم خوراکی، پلی‌پلوییدهای طبیعی‌اند.

 


  1. diploid