چهارباغ، خیابان (مشهد)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

چهارباغ، خیابان (مشهد)

حد فاصل خیابان‌های آیت‌الله شیرازی (بالا خیابان) و شهید اندرزگو (خسروی نو) در مشهد. بازماندۀ چهارباغ شاهرخ تیموری در منطقۀ بالا خیابان است که پیش از دورۀ قاجار محل تشکیلات حکومتی بود. از قسمت‌های کوچه چهارباغ، کوچۀ میدان و کوچۀ برق تشکیل شده است که زورخانۀ معروفی در آن بوده است. در گذشته یک محله بود. از مکان‌های آن زایشگاه و درمانگاه رازی و هتل‌های جوهری، توس و عراقی است.