چهار بازار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

چهار بازار

محل تقاطع دو خیابان اصلی شرقی‌ـ‌غربی و شمالی جنوبی در نیشابور در اواخر دورۀ قاجار. این چهار خیابان به دروازه‌های نیشابور با نام‌های دروازۀ عراق، مشهد، ارک و پاچنار ختم می‌شدند.