کابوآ، آماتا (۱۹۲۸ـ۱۹۹۶)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کابوآ، آماتا (۱۹۲۸ـ۱۹۹۶)(Kabua, Amata)

کابوآ، آماتا

دولتمرد جزایر مارشال، و رئیس‌جمهور (حک ‌ : ۱۹۷۹ـ۱۹۹۶). از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ برای جدایی از میکرونزی[۱] مبارزه و در تهیۀ قانون اساسی جدید ۱۹۷۹ کمک کرد. در ۱۹۷۹ به ریاست قوۀ مجریه انتخاب شد و از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۵ چهار بار دیگر عهده‌دار این سمت بود. کابوا کشور را به‌سمت استقلال سوق داد و با پایان‌‌یافتن قیمومت امریکا، طبق قطع‌نامۀ سازمان ملل متحد، در دسامبر ۱۹۹۰، به این هدف دست یافت و برای گسترش گردشگری و پیشرفت و تنوع اقتصادی کشور تلاش کرد. کابوا در آبتَل جالویت جزیرۀ جابور[۲]، زاده شد. پیش از ورود به صحنۀ سیاست معلم بود. عضو کنگرۀ جزایر مارشال[۳] (۱۹۵۸ـ۱۹۶۳)، و سناتور جزایر مارشال[۴] در کنگرۀ میکرونزی بود (۱۹۶۳ـ۱۹۷۸). پس از مرگش در دسامبر ۱۹۹۶، پسرعمویش ایماتا[۵] کابوا، بزرگ‌ خاندان کابوا و ایرویج‌لپ‌لپ[۶] (رئیس اعظم) جزایر مارشال، جانشین او شد.

 


  1. Micronesia
  2. Jabor island
  3. Marshall Islands
  4. Marshal Islands Congress
  5. Imata
  6. Iroijlaplap