کاخک، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کاخْک، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، و مرکز اداری بخش کاخْک، با ارتفاع ۱,۵۹۰ متر. در منطقه‌ای کوهستانی در ۲۵۲کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۲۳کیلومتری جنوب گناباد در کوه‌پایۀ کوه‌سیاه قرار دارد. رود فصلی کاخْک از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۴,۵۷۷ نفر است (۱۳۸۵). در زمین‌لرزۀ ۱۳۴۷ش، به‌کلی، ویران و سپس بازسازی شد.