کاروان سرای نیشابور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کاروان‌سرای نیشابور

در دورۀ شاه‌عباس صفوی ساخته شده است. امروز داخل شهر قرار دارد. در دورۀ پهلوی پادگان ژاندارمری بود. در اواخر دورۀ پهلوی برنامه‌ریزی برای تبدیل آن به موزه آغاز شد. قسمت شرقی کاروان‌سرا با ۷۸۵ متر مربع مساحت به دو موزۀ باستان‌شناسی و مردم‌شناسی و کارگاه‌های معرق‌کاری، سفالگری، دوخت‌های سنتی، کاشی‌کاری، نقاشی، و قالی‌بافی تبدیل شده است.