کاریز، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کاریز، شهر

واقع در استان خراسان رضوی، بخش مرکزی شهرستان تایباد. با ارتفاع ۷۵۵ متر، در دشتی در‌۱۹۰کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۹کیلومتری شمال شرقی تایباد، سر راه تایباد به تربت جام قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک است.