کال شور سبزوار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

کالِ شورِ سبزوار

رودخانه‌ای در استان خراسان رضوی، شهرستان‌های نیشابور و سبزوار، با طول ۲۹۰ کیلومتر. از ارتفاعات ۶۰کیلومتری جنوب غربی مشهد سرچشمه می‌گیرد و روبه غرب روان می‌شود. از جنوب نیشابور و سبزوار می‌گذرد و در ۲۵کیلومتری جنوب عباس‌آباد به کال شور جاجرم می‌ریزد. میانگین آبدهی سالیانۀ این رودخانه ۴۹میلیون متر مکعب است (اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه حسین‌آباد جنگل).