کاوالریا روستیکانا: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
سطر ۳: سطر ۳:
  
 
''دلاوریِ روستایی''<ref>''Rustic Chivalry''
 
''دلاوریِ روستایی''<ref>''Rustic Chivalry''
 
 
</ref>.‌ اُپرایی'''‌''' از پیِترو ماسکانیی<ref>Pietro Mascagni  
 
</ref>.‌ اُپرایی'''‌''' از پیِترو ماسکانیی<ref>Pietro Mascagni  
 
</ref> (لیبرِتّو از جی'''‌''' مِناسْکی<ref>G Menasci</ref> و جی تارجونی'''‌''' ـ توتسِتّی<ref> G Targioni-Tozzetti </ref>، برمبنای'''‌''' نمایش'''‌'''نامه'''‌'''ای'''‌''' از جووانّی'''‌''' وِرگا<ref>Giovanni Verga </ref>)، که'''‌''' نخستین'''‌'''بار در مه'''‌‌''' ۱۸۹۰ در تئاترو کوستانتسی'''‌'''<ref>Teatro Costanzi </ref>، رم به'''‌'''اجرا درآمد. در داستان'''‌''' این'''‌''' اُپرا، تورّیدو<ref>Turiddu  
 
</ref> (لیبرِتّو از جی'''‌''' مِناسْکی<ref>G Menasci</ref> و جی تارجونی'''‌''' ـ توتسِتّی<ref> G Targioni-Tozzetti </ref>، برمبنای'''‌''' نمایش'''‌'''نامه'''‌'''ای'''‌''' از جووانّی'''‌''' وِرگا<ref>Giovanni Verga </ref>)، که'''‌''' نخستین'''‌'''بار در مه'''‌‌''' ۱۸۹۰ در تئاترو کوستانتسی'''‌'''<ref>Teatro Costanzi </ref>، رم به'''‌'''اجرا درآمد. در داستان'''‌''' این'''‌''' اُپرا، تورّیدو<ref>Turiddu  
 
</ref> ‌عاشق'''‌''' لولا<ref>Lola </ref>، همسر آلفیو<ref>Alfio </ref>، است.'''‌''' همسر تورّیدو، سانتوتسا<ref>Santuzza</ref>، خبر این'''‌''' خیانت'''‌''' را به'''‌''' آلفیو می'''‌'''دهد؛ آلفیو با تورّیدو دوئل'''‌''' می'''‌'''کند و او را می'''‌'''کشد.
 
</ref> ‌عاشق'''‌''' لولا<ref>Lola </ref>، همسر آلفیو<ref>Alfio </ref>، است.'''‌''' همسر تورّیدو، سانتوتسا<ref>Santuzza</ref>، خبر این'''‌''' خیانت'''‌''' را به'''‌''' آلفیو می'''‌'''دهد؛ آلفیو با تورّیدو دوئل'''‌''' می'''‌'''کند و او را می'''‌'''کشد.
  
&nbsp;
+
<br />
  
 
----
 
----
  
[[Category:تئاتر]] [[Category:جهان – آثار، رویدادها، اماکن]]
+
[[Category:تئاتر]]  
 +
[[Category:جهان – آثار، رویدادها، اماکن]]
 +
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۴

کاوالِّریا روسْتیکانا (Cavalleria rusticana)

دلاوریِ روستایی[۱].‌ اُپرایی از پیِترو ماسکانیی[۲] (لیبرِتّو از جی مِناسْکی[۳] و جی تارجونی ـ توتسِتّی[۴]، برمبنای نمایشنامهای از جووانّی وِرگا[۵])، که نخستینبار در مه‌‌ ۱۸۹۰ در تئاترو کوستانتسی[۶]، رم بهاجرا درآمد. در داستان این اُپرا، تورّیدو[۷] ‌عاشق لولا[۸]، همسر آلفیو[۹]، است. همسر تورّیدو، سانتوتسا[۱۰]، خبر این خیانت را به آلفیو میدهد؛ آلفیو با تورّیدو دوئل میکند و او را میکشد.  1. Rustic Chivalry
  2. Pietro Mascagni
  3. G Menasci
  4. G Targioni-Tozzetti
  5. Giovanni Verga
  6. Teatro Costanzi
  7. Turiddu
  8. Lola
  9. Alfio
  10. Santuzza