باز کردن منو اصلی

گامبریچ، ارنست (۱۹۰۹ـ۲۰۰۱)

گامْبریچ، ارنسْت (۱۹۰۹ـ۲۰۰۱)(Gombrich, Ernst)

مورخ هنر. بیشتر دوران کار خود را در بریتانیا سپری کرد. در خانوادۀ یهودی در وین به‌دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه وین به‌پایان رساند. در ۱۹۳۶ راهی بریتانیا شد و در مقام دستیار تحقیق در مؤسسۀ واربورگ[۱] دانشگاه لندن به‌کار پرداخت. در جنگ جهانی دوم سرپرست بخش آلمانی رادیو بی‌بی‌سی[۲] شد و پس از جنگ به مؤسسۀ واربورگ برگشت. در ۱۹۶۰ افتخار عضویت در فرهنگستان بریتانیا[۳] را پیدا کرد و در ۱۹۷۲ لقب سِر دریافت کرد. مسائل مربوط به درون‌مایه و نماد در نقاشی از دغدغه‌های همیشگی‌اش بود. تاریخ هنر (۱۹۵۰) او را اثر انتقادیِ تأثیرگذار و یکی از آسان‌فهم‌ترین کتاب‌های پایه دربارۀ هنرهای بصری می‌دانند. هنر و توهم[۴] (۱۹۶۰)، صور نمادین[۵] (۱۹۷۲)، و تصویر و چشم[۶] (۱۹۸۱) از دیگر تألیفات گامبریچ است.

 


  1. Warburg Institute
  2. BBC
  3. British Academy
  4. Art and Illusion
  5. Symbolic Images
  6. The Image and the Eye