گره سینوسی دهلیزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

گره سینوسی دهلیزی

رجوع شود به :ضربان ساز