گوتشد، یوهان کریستوف (۱۷۰۰ـ۱۷۶۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

گوتْشِد، یوهان کریستوف (۱۷۰۰ـ۱۷۶۶)(Gottsched, Johann Christoph)

گوتْشِد، يوهان کريستوف

منتقد، نمایش‌نامه‌نویس، و نویسندۀ آلمانی. تکلفات مبالغه‌آمیز مکتب سیلِزیایی[۱] دوم را کنار گذاشت و براساس نمونه‌های فرانسوی تئاتر فخیم‌تری را جانشین آن کرد. کتابنقد هنر شعر[۲] (۱۷۳۰) را بر پایۀ هنر شاعری[۳] بوالو[۴] نوشت. از دیگر آثار اوست: تأملاتی در تاریخ انتقادی زبان آلمانی[۵] (۱۷۳۲ـ۱۷۴۴). گوتشد به‌رغم جزم‌اندیشی‌اش از بانیان کلاسیسیم آلمانی است.

 


  1. Silesian
  2. Kritische Dichtkunst
  3. Art poétique
  4. Boileau
  5. Beiträge zur Kritischen Historie der deutschen Sprache