نمایش مبدأ برای گولپینارلی، عبدالباقی (استانبول ۱۹۰۰ـ۱۹۸۲)

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به گولپینارلی، عبدالباقی (استانبول ۱۹۰۰ـ۱۹۸۲).