یی، سون ـ سین (۱۵۴۵ـ۱۵۹۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

یی، سون ـ سین (۱۵۴۵ـ۱۵۹۸)(Yi, Sun-sin)

تنديس سون - سين يي، سئول

دریاسالار و قهرمان ملی کره که حملۀ ژاپن را در اواخر قرن ۱۶ دفع کرد. مهارتش در شیوه‌های رزمی و استفادۀ وی از زرهِ پولادین بر بدنۀ کشتی‌هایش منجر به پیروزی‌های متعدد او در ۱۵۹۲ شد، که با نابودی یک ناوگان بزرگ ژاپنی به‌وسیلۀ ناوهای آتشبار در پوسان به اوج خود رسید. هنگامی که هید‌یوشی تویوتومی[۱]، جنگ‌سالار ژاپنی، در ۱۵۹۷ بار دیگر به کره یورش برد، یی در نبرد میونگ نیانگ[۲] باز بر ناوگان او پیروز شد. اما در یکی از آخرین نبردها، در کوگوم ـ دو[۳]، کشته شد. یی در ۱۵۷۹ در شمار صاحب‌منصبان ارتش کره درآمد و به‌سرعت ترقی کرد. کارخانه‌های کشتی‌سازی را در یوسو[۴] بازسازی کرد و در ۱۵۹۲ فرمانده نیروی دریایی شد. بین دو حملۀ ژاپن، قربانی دسیسه‌چینی‌های درباری شد و تنزل درجه یافت، ولی پس از آن‌که کشور با خطر دوباره از سوی ژاپن روبه‌رو گردید، درجۀ پیشین خود را به‌دست‌ آورد.

 


  1. Hideyoshi Toyotomi
  2. Myongnyang
  3. Kogum-do
  4. Yosu