ابوهریره ( ـ مدینه ۵۹/۵۷ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:32, 25 October 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ابوهُرَیْره ( ـ مدینه ۵۹/۵۷ق)

از صحابۀ پیامبر (ص). دربارۀ نام او اختلاف بسیار است، اما کُنیۀ او از گربه گرفته شده است. در ۷ق بعد از غزوۀ خیبر به مدینه آمد و مسلمان شد. پس از اقامت کوتاهی، حدود یک سال و نیم، در مدینه به بحرین رفت و در دوران خلافت ابوبکر و عمر از کارگزاران ایشان در همان دیار بود. عمر او را به سبب مال‌اندوزی عتاب کرد و از نقل حدیث برحذر داشت. ابوهریره در زمان عثمان به هواداری او پرداخت و پس از قتل عثمان با معاویه همدستی کرد. روایات بسیار ابوهریره همواره مورد تردید بوده و برخی عالمان شیعه و سنّی او را به دروغگویی و جعل حدیث متهم کرده‌اند.