اسپاسمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

اِسْپاسْمی (spastic)

اصطلاحی برای اشاره به اندام‌هایی با اختلال حرکت[۱] و سفتی[۲]. این اندام‌ها در برابر حرکتِ غیرِ فعال[۳] مقاومت می‌کنند. این واژه‌ برای هر قسمت از بدن که دچار اسپاسم باشد، ازجمله رودۀ بزرگ، نیز به‌کار می‌رود.

 


  1. impaired movement
  2. stiffness
  3. passive movement