بویوما، آبشار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

بویوما، آبشار (Boyoma Falls)

12414600-2.jpg
بويوما، آبشار

مجموعه‌ای از هفت آبشار در ۱۰۰کیلومتری لوآلابا[۱] (بخش علیای رود کنگو[۲])، در بالای کیسانگانی[۳]، در مرکز افریقا. ارتفاع این آبشارها ۶۰ متر است.

 


  1. Lualaba
  2. Congo River
  3. Kisangani