قدمگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

قَدَمگاه

بناي قدمگاه
بناي قدمگاه
بناي قدمگاه
بناي قدمگاه

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، و مرکز اداری بخش زِبَرخان، با ارتفاع ۱۳۰۰ متر. در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای در ۵۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۲۶کیلومتری شرق جنوبی نیشابور، سر راه نیشابور به مشهد، و در ۵‌کیلومتری شمال راه آهن تهران مشهد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است.