آبلاوت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

آبْلاوت (Ablaut)

(دِگَرْگونیِ واکِه) تفاوت و تغییر نظام‌مند مصوت‌های پایه در کلمات خویشاوند یا هم‌ریشه، به‌ویژه در زبان‌های هندواروپایی. این تفاوت‌ها معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر معنی است (مثل رفتن، برو، رفتار).