اسفزار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 20:32, 22 March 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

اَسْفِزار

شهر و ولایتی در غرب افغانستان، در خراسان قدیم، در ۱۲۰کیلومتری جنوب هرات. مرکزش شهر اسفزار است و دیگر شهرهای آن عبارت‌اند از ادرسکر، کواران، کوشک، و کواشان. نام کنونی آن سبزوار است و برای تمییز از سبزوار ایران آن را سبزوار هرات نیز نامیده‌اند. این سرزمین از نواحی مرتفع و حاصل‌خیز افغانستان به شمار می‌آید. بعضی از طوایف اسحاق‌زئی در ناحیۀ اسفزار سکونت دارند. نام شهر اسفزار در سال‌های اخیر به شیندند تغییر یافته است. اسفزار تا جدایی قطعی افغانستان از کشور ایران، در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، بخشی از قلمرو ایران بود. این ناحیه در جنگ‌های حکمرانان افغانی تحت‌الحمایۀ انگلیس با دولت قاجاریه، آسیب‌هایی جدی دید.