جامعه (زیست شناسی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:22, 2 November 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

جامعه (زیست‌شناسی)(sociobiology)
(یا: زیست‌شناسی اجتماعی) مطالعه دربارۀ شالودۀ زیست‌شناختی هرگونه رفتار اجتماعی، ازجمله کاربرد علم وراثت جمعیت در تکامل رفتار. براساس این مطالعه، مفهوم استعداد جامع مبنی‌بر این‌که در هر فرد «ژن‌های خودخواه[۱]» وجود دارد، شکل گرفته است. برخلاف برخی از تعبیرهای عامیانه، در این رشتۀ علمی ادعا نمی‌شود که همۀ رفتارها بر‌مبنای وراثت تعیین می‌شوند. دبلیو دی همیلتون[۲] مفهوم «استعداد جامع[۳]» را مطرح کرد؛ در این مفهوم بر کارکرد تکاملی رفتار تأکید و ادعا می‌شود که همین کارکرد به موجود زنده امکان می‌دهد که به هر اندازه بتواند شکل‌های وراثتی خود را برای نسل‌های آتی باقی گذارد. همین اندیشه به مفهوم «ژن‌های خودخواه» ریچارد داوکینز[۴] نیز راه یافته است.  1. selfish gene
  2. WD Hamilton
  3. inclusive fitness
  4. Richard Dawkins