اکمل بدخشانی، محمد کامل (کشمیر ۱۰۵۴ـ۱۱۳۱ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 00:43, 28 April 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

اَکْمَل بَدخشانی، محمد کامِل (کشمیر ۱۰۵۴ـ۱۱۳۱ق)

شاعر فارسی‌گوی شبه قاره. پدرش دراصل تاشکندی بود و چون در بدخشان سکونت داشت، اکمل نیز نسبتِ بدخشانی گرفت. از نسل خواجه احمد یسوی بود. وی را نخستین فارسی‌سرای کشمیری می‌دانند که داستان‌های هندی را به نظم فارسی درآورده است. بسیاری از شاعران شبه‌قاره از مثنوی بحرالعرفان او پیروی کرده‌اند. درون‌مایۀ بیشتر سروده‌های او عرفانی است. از آثارش: مثنوی بحرالعرفان در بیش از ۸هزار بیت در ۴ جلد به پیروی از مثنوی معنوی که جلد اول به کوشش میرحبیب‌الله کاملی به‌چاپ رسیده است (سرینگر، ۱۳۸۱ق)؛ قصیدۀ مخبرالاسرار در مقامات عارفان؛ جواهر اسرار؛ مثنوی اکه‌نندن که برگرفته از داستان‌های محلی کشمیر است.