تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ تیر ۱۳۹۷ ‏۱۴:۴۳
   

‏۲۵ تیر ۱۳۹۷

     ‏۱۲:۳۲ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 94.24.94.16 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05928c4... در جناب، کمال الدین (اصفهان ۱۲۹۰ـ تهران ۱۳۸۵ش)
     ‏۱۱:۱۹  شیمازاکی، توسون (۱۸۷۲ـ۱۹۴۳)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۸  شیلیبیر، جورج (۱۷۹۷ـ ۱۸۶۶)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۶  شیلینگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  کلیوچفسکی، واسیلی (۱۸۴۱ـ۱۹۱۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۸  کلیوپتیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۷  کلیوپاترا (۶۸ـ۳۰پ م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۶  گیور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۶  کلیوپاترا، سوزن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۴  گیوتین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۵  گینه نو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۳  شیلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۲  شیلر، چارلز (۱۸۸۳ـ۱۹۶۵)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۰  گینه بیسایو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۵  شیلر، فردیناند (۱۸۶۴ـ۱۹۳۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۴  شیلر، یوهان (۱۷۵۹ـ۱۸۰۵)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۲  گینه استوایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۹  مانوتیوس، آلدوس (۱۴۵۰م ـ۱۵۱۵)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۸  مانولت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۷  مانور هایملیش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۷  مانو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۶  شیلوک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۵  گینه، خلیج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۴  شیلونگ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۳  شیله، اگون (۱۸۹۰ـ۱۹۱۸)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۱  گینه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۷  شیلدریک دوم (ح ۶۴۹ـ۶۷۵م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۵  گینوباتان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۲  شیلدریک اول (ح ۴۳۷ـ۴۸۱م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۲  گینکل، گودارت فون (۱۶۴۴ـ۱۷۰۳)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۰  شیلدبر سوم (ح ۶۸۳ـ۷۱۱م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۰  گینس، آلک (۱۹۱۴ـ۲۰۰۰)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۹  شیلدبر اول (ح ۴۹۸ـ۵۵۸م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۷  شیلپریک دوم (ح ۶۷۵ـ ح ۷۲۰م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۷  شیلپریک اول (ح ۵۳۹ـ۵۸۴م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۵  شیلتون، پیتر (۱۹۴۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۳  شیلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۳  شیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۱  گینزبورگ، ویتالی (۱۹۱۶ـ ۲۰۰۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۱  شیکوکو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۸  شیکاگو تریبیون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۷  گینزبورگ، ناتالیا (۱۹۱۶ـ۱۹۹۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۷  شیکاگو، جودی (۱۹۳۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۴  گینزبرگ، آلن (۱۹۲۶ـ۱۹۹۷م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۴  شیکاگو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۳  گینزبارو، تامس (۱۷۲۷ـ۱۷۸۸)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۱  شیک، بلا (۱۸۷۷ـ۱۹۶۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۲۹  منشی زاده، منوچهر (تهران ۱۳۱۲ش )‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)