تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ خرداد ۱۳۹۷ ‏۱۳:۰۵
   

‏۳ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۰۶:۱۷ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 178.131.75.61 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#058e432... در دکر، تامس (ح ۱۵۷۲ـ۱۶۳۲)

‏۲ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۰۶:۳۷  رمزگشا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۶  فناوری جدید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۵  فرانک، رابرت (۱۹۲۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۲۵  رمزگذاری (۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۱۸  فرانک، جیمز (۱۸۸۲ـ۱۹۶۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۱۳  چایچی، رضا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۰۱  فرانک، آنه (۱۹۲۹ـ۱۹۴۵)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۹  رمزگذاری (۱)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۸  رمز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۷  رم جت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۵  رم پویا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۳  فناوری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۸). . [Aeen‏ (۲×)]
      ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۴۴  رمبو، آرتور (۱۸۵۴ـ۱۸۹۱)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۰). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
      ‏۰۵:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۴۰  فناوری، آموزش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۳۸  فرانش ـ کنته‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۳۳  فرانسیوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۲۴  رمانوس اول (ح ۸۷۲ ـ ۹۴۸ م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۱۵  سالفورد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۱۳  سال ژیوفیزیکی بین المللی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۱۱  سالزبورگ، شهر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۵  سالزبورگ، استان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۳  سالزبری، کلیسای جامع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۵۹  سالزبری، رابرت (۱۸۳۰ـ۱۹۰۳)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۲۳  رمان نو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۲۰  رمان مکاتبه ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۱۸:۴۸  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [151.242.31.133‏؛ 109.162.180.94‏]
      ‏۱۸:۴۸ . . 151.242.31.133 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#058e24b... در فرهنگ داده ها
      ‏۱۱:۴۲ . . 109.162.180.94 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#058e1ea... در حافظیان، ابوالفضل (بابل ۱۳۴۹ش)
     ‏۱۱:۲۸  راهنما:فهرست‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۴۰). . [Amir‏ (۷×)]
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۰). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Amir (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۵  سالزبری، جلگه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۴  سالزبری، بازارشهر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۰ (گزارش ثبت وقایعٔ حذف) . . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سالتیکوف شچدرین (۱۸۲۶-۱۸۸۹) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: « سالْتیکوف شِچِدْرین (۱۸۲۶-۱۸۸۹)<br> <p>(نام...» و تنها مشارکت‌کننده «DaneshGostar (بحث)» بود)
     ‏۱۱:۱۶  (گزارش ثبت وقایعٔ بارگذاری‌ها). . [Amir‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۱۶ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Help3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۱۲ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Help2.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۱۰ . . Amir (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Help1.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۱۴  شاین، قبیله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  شایسته سالاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۴  فرانسیسکو بورجا، قدیس (۱۵۱۰ـ۱۵۷۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۲  شایدمان، فیلیپ (۱۸۶۵ـ۱۹۳۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۰  رمان گوتیک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۸  فرانسیسکن، فرقه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۳  رمان گل سرخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها)