تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۱:۵۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۵:۲۰  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.91‏؛ 92.114.16.85‏؛ 92.114.16.82‏]
     
‏۱۵:۲۰ . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05bf752... در رفتار اجتماعی
     
‏۱۰:۰۲ . . 92.114.16.85 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05bf709... در بصل النخاع
     
‏۰۶:۱۹ . . 92.114.16.82 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05bf6d6... در بالا، جاکومو (۱۸۷۱ـ ۱۹۵۸)
     ‏۱۳:۲۳  جشنواره فیلم فجر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۷). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۹۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۲۰  تیلور، الیزابت (۱۹۳۲ـ۲۰۱۱)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۱۸  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۲:۱۸ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:14306500- 3.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۱۷ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042151181.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۰۸ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042151179.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۲:۱۱  گریفیتس، ریچارد (۱۹۴۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۵۸  حکومت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۶  حقوق بشر، اعلامیه (فرانسه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۲  حق رای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۱  حفره غول‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۸ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری رضا نقدی (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
نو    ‏۰۵:۱۸  بیست و دومین دوره‌ جشنواره‌ فیلم فجر‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۱۵۲). . [Reza rouzbahani‏ (۸×)]
     
‏۰۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۵:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۸۵۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بیست و دومین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر دوره‌ی بیست و دوم جشنواره‌ی بین‌ال...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۵:۰۸  بیست و یکمین دوره‌ جشنواره‌ فیلم فجر‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۵٬۴۳۱). . [Reza rouzbahani‏ (۶×)]
     
‏۰۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۵:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۱۳۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بیست و یکمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر دوره‌ی بیست و یکم جشنواره‌ی بین‌ال...» ایجاد کرد)

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۱۷:۴۹  بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۲۶۳). . [Reza rouzbahani‏ (۷×)]
     
‏۱۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۱۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۹۴۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بیستمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر دوره‌ی بیستم جشنواره‌ی بین‌المللی فیل...» ایجاد کرد)
     ‏۱۷:۴۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۴۹ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042151177.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۷:۴۳ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042151175.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۱۷:۴۳  نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۷۰۷). . [Reza rouzbahani‏ (۸×)]
     
‏۱۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۱۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۳۸۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «نوزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر دوره‌ی نوزدهم جشنواره‌ی بین‌المللی ف...» ایجاد کرد)