تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۱۹:۱۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۵۲ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 162.158.111.214 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05ba245... در سلامتیان، احمد (اصفهان ۱۳۲۳ش)

‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۷:۲۰ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) . . 162.158.94.5 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05b9d4e... در رافلزیا
     ‏۱۱:۵۰  عیدروس، شیخ بن عبدالله‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۰). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۱  جنتیله، جووانی (۱۸۷۵ـ۱۹۴۲)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۲  جنتیلسکی، اوراتسیو (ح ۱۵۶۳ـ ح ۱۶۳۹)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۹  جنتیلسکی، آرتمیزیا (ح ۱۵۹۳ـ ح ۱۶۵۲)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۰  جنبش یگانگی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۶  جنبش هوکبالاهاپ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۱  جنبش هنرها و صنایع دستی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۲). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۳  جنبش مدرن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۸  جنبش کاریزمایی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۱۶  عیدروس، ابوبکر بن عبدالله‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۵۸). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۱۳  جنبش فرهنگ اخلاقی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۰۹  جنبش غیرمتعهدها‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۵). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۵۳  جنبش ضد هسته ای‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۴۱  عوض، عمر بن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۳۷  جنبش ضد اصلاح دینی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۳۰  جنبش شناسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۳  جنبش سبز‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۴). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۱۸  جنبش زیباشناختی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۳۶  عوذلی، زهره طالب‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۶). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۱). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)