تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۲:۰۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۲۷  کراسنودار، سرزمین‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۸). . [Nazanin‏ (۸×)]
     
‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۵ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Jellyfish.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۲۴ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Penguins.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۵۷  کراشفسکی، یوزف ایگناتسی (۱۸۱۲ـ۱۸۸۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۶  کراسیتسکی، ایگناتسی (۱۷۳۵ـ۱۸۰۱)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۴  کراسوس (مهتر)، مارکوس لیکینیوس (۱۱۵ـ۵۳پ م)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۲  کراسوس (کهتر)، مارکوس لیکینیوس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۴۶  کراسوس، لوکیوس لیکینیوس (۱۴۰ـ۹۱ پ م)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۴۰  تابستان خوابی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۳۵  کراسنویارسک، شهر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۳۳  کراسنویارسک، سرزمین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۳۰  کراسنودار، شهر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۱۸  لشلی، کارل اسپنسر (۱۸۹۰ـ۱۹۵۸)‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۶۸۴). . [Shahraabi‏ (۱۰×)]
     
‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۶  کراسکو، ایوان (۱۸۷۶ـ۱۹۵۸)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۱). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۳  کراس، هاردی (۱۸۸۵ـ۱۹۵۹)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۲  کرازبی، بینگ (۱۹۰۴ـ۱۹۷۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۹). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۶  کرادر، سامویل (۱۸۰۹ـ۱۸۹۲)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۴). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۴  هوفستاتر، رابرت (۱۹۱۵ـ۱۹۹۰)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۴  کراچی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۰۱). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۱  کراتینوس (ح ۵۲۰ـ۴۲۳پ م)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها)