تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ مارس ۲۰۲۱ ‏۰۷:۲۳
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ مارس ۲۰۲۱

     ‏۰۷:۲۲  قرارداد ۱۹۳۳‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۳۷۹). . [Shahraabi‏ (۴×)]
     
‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۷). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۸). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۶). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۳  فیلیپس، کاریل‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۵). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۲  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۱۲ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153445.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۹ . . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153433.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۱۲  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.91‏؛ 2.146.0.8‏]
     
‏۰۷:۱۲ . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfc71... در گرگوریوس نازیانزوسی، قدیس (ح ۳۲۹ـ ۳۸۹م)
     
‏۰۶:۵۹ . . 2.146.0.8 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfc6e... در آمیزش آزمون
     ‏۰۶:۳۰  فیلیپس، جان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۶). . [Nazanin‏ (۳×)]
     
‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۵). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Nazanin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱ مارس ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۲۴  دختر رعیت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵۱). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۲۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Mohammadi1‏ (۲×)؛ Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۲۳ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:20069300.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۷:۲۴ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:20062100.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۶:۴۵ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:27050900.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۶:۳۳ . . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:20033200.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۴۰ . . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042155447.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۱۱ . . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042155444.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۷:۲۵  دایی جان ناپلیون‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳۵). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۷:۰۶  مزدک‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷۱). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۴۵  صنعتی زاده کرمانی، عبدالحسین (کرمان ۱۲۷۵ـ تهران ۱۳۵۲ش)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۶). . [Reza rouzbahani‏ (۴×)]
     
‏۱۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۴۰  دام گستران‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲۰). . [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۱۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۰). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۲۹  خاطره های پراکنده‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۲۸  جعفری، شعبان (تهران ۱۳۰۰ـ امریکا ۱۳۸۵ش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۲۶  خاطرات شعبان جعفری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۵۹ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Kooshagh8 (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
     ‏۱۲:۱۶  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [2.146.0.0‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۱۶ . . 2.146.0.0 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfb6d... در غزنویان
     
‏۱۲:۰۱ . . 2.146.0.0 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfb6a... در بار بنیادی
     ‏۱۱:۲۴  دیل، جان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۸۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۴۳  دیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۴۱  دیگامبارا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۹). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۴۰  دیش، تامس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۸). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۴  مسکوب، شاهرخ (بابل ۱۳۰۴ـ پاریس ۱۳۸۴ش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۲  دیربورن، هنری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۹). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۴). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۰۶  دیدی ین، جون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)