تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۲۲:۳۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۸:۳۸  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [92.114.16.91‏؛ 79.175.138.130‏؛ 195.181.173.134‏]
     
‏۱۸:۳۸ . . 79.175.138.130 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05ccaa4... در پونه کوهی
     
‏۰۹:۴۷ . . 92.114.16.91 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cca2b... در بانشی
     
‏۰۲:۴۴ . . 195.181.173.134 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05cc9ca... در قانقاریا
     ‏۱۱:۰۴ (سیاههٔ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Payam100 (بحث | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏
     ‏۰۸:۴۹  قانقاریا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۰  حاج شیخ محمد باقر کافی بهاری همدانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۵  کرواک، جک (۱۹۲۲ـ۱۹۶۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Aeen‏ (۱۲×)]
     
‏۰۶:۵۵ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35197500.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۷ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35188000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۲۳ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35177100.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۱۸ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35168400.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۵:۲۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:2042153645.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۴:۵۶ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35006700.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۵۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35005000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۵۶ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35116800.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۵۳ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35115900.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۴۴ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35115600.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۴۱ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35112100.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۳:۳۹ . . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:35111400.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۶:۳۰  کرلژا، میروسلاف (۱۸۹۳ـ۱۹۸۱)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴۷). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۴). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۶  کربی، ویلیام (۱۸۱۷ـ۱۹۰۶)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷۴). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۲۲  کراشفسکی، یوزف ایگناتسی (۱۸۱۲ـ۱۸۸۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۶). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۳  کدر، ویلا (۱۸۷۳ـ ۱۹۴۷)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵۲). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۰  کتاب جنگل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۲۹  کبل، جیمز برنچ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۲۰  سید برهان الدین قدسی خلخالی تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Shahraabi (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۸  کاپوتی، ترومن (۱۹۲۴ـ۱۹۸۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۸۱). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۴  کاپرد، آلفرد (۱۸۷۸ـ۱۹۵۷)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۰۰). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۴:۵۴  موریکونه، انیو (۱۹۲۸)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۵۶). . [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱۲). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Reza rouzbahani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۵۸  کاورین، ونیامین (۱۹۰۲ـ۱۹۸۹)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۵۷  کانتی، الیاس (۱۹۰۵ـ۱۹۹۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۰). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۵۴  کانتو، چزاره (۱۸۰۴ـ۱۸۹۵)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۰). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۵۲  کاندید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۰). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۴۵  کانتمیر، آنتیوخ (۱۷۰۸ـ۱۷۴۴)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۵). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۴۳  کان، گوستاو (۱۸۵۹ـ۱۹۳۶)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۶). . [Aeen‏ (۲×)]
     
‏۰۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۳۹  کامینگز، ای ای (۱۸۹۴ـ۱۹۶۲)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۰). . Aeen (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۲۲:۰۸  ناگومو، چوئیچی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۹۰۷). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ناگومو، چوئیچی (1886ـ1944) Nagumo, Chuichi دریاسالار ژاپنی در جنگ جهانی دوم. او فرمانده...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۲:۰۷  Nagumo, Chuichi‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ناگومو، چوئیچی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۲۲:۰۶  ناعوره‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۹۲). . [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸۱). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ناعوره (فن‌شناسی قدیم) نوعی دولاب یا وسیله‌ای برای بردن آب جاری از سطحی به س...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۲:۰۳  ناصریه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۶۶). . [Mohammadi1‏ (۴×)]
     
‏۲۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۲۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    
‏۲۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۳۲). . Mohammadi1 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ناصریه شهری در ایالت بصره1، بر کرانۀ2 چپ رود فرات3، در جنوب شرقی عراق4. مرکز فر...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)