تخم شکستن

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تُخم‌شکستن

در باورهای عامیانه ایرانیان از انواع ترفندهای دفع چشم‌زخم و آن‌چنان بود که بر یک سرِ تخم‌مرغ نام شخص مریض‌احوال و بر سرِ دیگر آن نام پدر او را می‌نویسند و تمام سطح تخم‌مرغ را به نام کسانِ او سیاه می‌کنند. دو سکّه بر دو سرِ تخم‌مرغ می‌گذارند و میان تکه‌ای از لباسِ‌ فردِ چشم‌خورده جای می‌دهند و با گفتنِ نامِ یک‌یک کسانی که بر تخم‌مرغ نوشته‌اند، تخم‌مرغ را می‌فشارند. آن‌که به بردن نامش تخم‌مرغ بشکند، رسانندۀ چشم‌زخم است. کمی از زردۀ تخم‌مرغ را به پا و سر مریض می‌مالند و آن تکه لباس را با قدری نمک و تکه‌ای زغال و سکه‌ها در کوچه می‌گذارند تا گدایی بردارد.