جامد

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جامِد (solid)

جامِد

در فیزیک، حالتی که در آن ماده شکل خود را حفظ می‌کند. در مقابل، مایع۱ به‌شکل ظرف خود درمی‌آید و گاز۲ فضای ظرف خود را کاملاً پر ‌می‌کند. بنا‌به نظریۀ جنبشی۳، اتم‌ها یا مولکول‌ها در جامدات آزادی تحرک ندارند و فقط در اطراف موقعیت ثابت خود، مثلاً در شبکه‌ای بلوری۴، ارتعاش می‌کنند.

liquid

gas kinetic theory crystal lattices