رسوایی مارکونی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رسوايي ماركوني
رسوايي ماركوني Marconi Scandal رسوايي سال ۱۹۲۱ كه در آن روزنامۀ فرانسوي لويد جورج، نخست‌وزير، و ۲ تن ديگر از وزراي دولت انگلستان را متهم كرد كه اندكي پيش از اعلام اين كه ادارة پست پيشنهاد شعبة انگليسي شركت ماركوني را براي ساخت شبكة بي‌سيم بريتانيا پذيرفته است، به معاملة سهام شركت امريكايي ماركوني پرداخته‌اند. در بررسي‌هاي كميتة منتخب پارلمان انگلستان، كه اعضايش از منافع دولت «حزب ليبرال» جانبداري مي‌كردند، مشخص شد كه ۴ شبكة بي‌سيم ديگري كه پيشنهاد شده بودند، از نظر فني ناكارآمدند و بنابراين تصميم‌گيري در مورد پذيرش پيشنهاد ماركوني نتيجة فساد وزيران دولت انگليس نبوده است. با همة اين‌ها، رسوايي ماركوني لطمة جبران‌ناپذيري به شهرت و محبوبيت لويد جورج زد.