فراخکرت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فَراخْکَرت‌

نام‌ دریایی‌ بزرگ‌ در فرهنگ‌ اساطیری‌ ایران‌ باستان‌. جای‌ این‌ دریا روشن‌ نیست‌ و گمان‌ رفته‌ است‌ که‌ دریای‌ مازندران‌ یا اقیانوس‌ هند باشد. در تیریشت‌ آمده‌ است‌: آن‌گاه‌ مِه‌ از سوی‌ هند، از کوهی‌ که‌ در میانۀ‌ دریای‌ فراخکرت‌ جای‌ دارد، برخیزد. بنا‌بر کتاب وندیداد دریای‌ فراخکرت‌ جای‌ برآمدن‌ همۀ‌ آب‌ها است‌. دریای‌ فراخکرت‌ در بندهش‌ در دامنۀ‌ جنوبی‌ البرز قرار دارد و ثلث‌ زمین‌ را فراگرفته‌ است‌ و از این‌ روی‌ فراخکرت‌ نامیده‌ می‌شود که‌ دارای‌ ۱۰۰۰ دریاچه‌ است‌ و سرچشمۀ‌ اَرِدویسور از آن‌ برخیزد.