لامپ پرتو کاتدی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لامپ پرتو کاتُدی (cathode-ray tube)

لامپ پرتو کاتُدي

نوعی لامپ خلأ[۱] که در آن باریکه‌ای از الکترون‌ها تولید، و روی صفحۀ فلوئورسان[۲] کانونی می‌شود. انرژی جنبشی الکترون‌ها در برخورد با صفحۀ فلوئورسان به نور تبدیل می‌شود. این لامپ یکی از اجزای اساسی گیرنده‌های تلویزیونی، دستگاه نمایش تصویری رایانه‌ها، و نوسان‌نماهاست. طرف داخلی صفحۀ نمایش لامپ پرتوکاتدی را با مادۀ فسفرسانی اندود می‌کنند تا بر اثر برخورد باریکۀ الکترونی از خود نور گسیل کند. لامپ را نیز از جنس شیشه می‌سازند، آن را از داخل با گرافیت سیاهی که رسانا[۳]ست رنگ، و سپس آن را به یکی از سه آند متصل می‌کنند. سپس، رشته سیم داغ‌شدۀ کاتدی با روکش اکسید فلز را گرم می‌کنند تا از آن الکترون گسیل شود. الکترون‌های گسیل‌شده، با عبور از آند مثبتی که در ولتاژ چندهزار ولتی نگهداری می‌شود، شتاب می‌گیرند و به باریکه‌ای از الکترون‌های سریع تبدیل می‌شوند. الکترون‌هایی که روی صفحه فسفرسان انباشته می‌شوند، با دفع متقابل یکدیگر، از طریق رنگ گرافیتی رساننده بازمی‌گردند و مدار را می‌بندند.

 


  1. vacuum tube
  2. fluorescent
  3. conductor