معده

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

معده (stomach)

معده

اولین حفره[۱] در دستگاه گوارش[۲] جانوران. در پستانداران[۳]، کیسه‌ای عضلانی و دقیقاً زیر پردۀ دیافراگم[۴] واقع است. غذا از مری[۵] به آن وارد می‌شود و در آن‌جا با اسید و آنزیم‌های مترشح از دیوارۀ معده[۶] هضم می‌شود. غذا و شیرۀ گوارشی، برای کمک به هضم پروتئین، براثر انقباضات دیوارۀ معده با هم مخلوط می‌شوند. پس از مدتی، غذای نیمه‌هضم‌شده به رودۀ کوچک (ناحیۀ‌ دوازدهه[۷]) منتقل می‌شود. برخی پستانداران گیاه‌خوار[۸] معدۀ چندقسمتی[۹] دارند و در یکی از بخش‌های آن باکتری‌هایی یافت می‌شود که به هضم سلولز[۱۰] کمک می‌کنند. سنگدان[۱۱] بخشی از معدۀ پرندگان است.

 


 1. cavity
 2. digestive system
 3. mammals
 4. diaphragm
 5. oesophagus
 6. stomach lining
 7. duodenum
 8. plant-eating mammals
 9. multichambered stomach
 10. cellulose
 11. gizzard