آجیل مشکل گشا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آجیل مُشکل‌گُشا
(یا: آجیل مشکل‌گشا علی) در باور عامیانۀ ایرانی از انواع نذریه. این آجیل، هفت قلم است:۱. نخودچیِ گُل؛ ۲. کشمش سبز؛ ۳. توت خشک؛ ۴. خرما؛ ۵. فندق؛ ۶. بادام؛ ۷. نُقل. دربارۀ چگونگی خرید و توزیع ‌آجیل مشکل‌گشا، چند روایت در دست است؛ به روایتی، گزارندۀ نذر باید هفت‌بار، در هفت ماهِ پی‌در‌پی، نذر خود را ادا کند. او باید در بار نخست، آجیل مشکل‌گشا را از دکانی بخرد که رو به قبله بنا شده باشد. مبلغ آجیل را نیز به گوشۀ دستمالی که آجیل باید در آن ریخته شود، ببندد و به آجیل‌فروش، که حکایت را می‌داند، بدهد. مراسم خرید آجیل باید بی‌گفت‌و‌گو انجام شود. پاک‌کردن و بسته‌بندی آجیل مشکل‌گشا هم ثواب دارد؛ آجیل مشکل‌گشا از اقلامِ اصلی سفرۀ حضرت عباس است. نیز ← سفره‌انداختن