آله

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آلُه‌
آلُه‌ (در پهلوي: آلوه؛ اَرْوا) پرنده‌اي غول‌پيكر و بلندآشيان، از راستة شكاريان، مشهور به تيزبيني و جسارت، هم‌سنگِ سیمرغ. بيشتر مؤلفان آله را با شاهين، و برخي با عقاب، يكي گرفته‌اند. آله در نظام نمادين ايران باستان، نمادِ سپاه ايراني بود. در ذهنيتِ خواجه‌پرداز ايرانيان باستان، پروازِ آله بر فراز سپاهِ جنگي خوش‌يمن بوده است؛ چنان‌كه، به روايت گزنفون، چون كوروش و كمبوجيه به مرزهاي ماد رسيدند، آله‌اي را ديدند كه در سمتِ راست اردو توگويي آن‌ها را هدايت مي‌كرد. سپاهيان پرواز آله را نشانة پيروزي دانستند. درفش پادشاهي كوروش به نقش آله زريشي، با بال‌هاي گشوده، آذين مي‌شده است. اسكندر، پس از فتح ايران، آله را در سكة خود نقش كرد و بدين‌سان، نقش آله به اروپا و مصر راه يافت. كهن‌ترين متني كه در آن از آله ياد رفته، كارنامة اردشير بابكان است.