ابرسین

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَبَرسین

بخشی از سلسله جبال هندوکش در فرهنگ ایران باستان. برسین صورت پَهلَوی شدۀ واژۀ اَوِستایی اوپائیری سَئِنه است، به‌معنی برتر از پرواز عقاب (سیمرغ). در متون پهلوی، رودهای هَریرود، هیلمند، مرورود یا مَرغاب و بَخْل رود یا بلخ آب از این کوه سرچشمه می‌گیرند. پارا اوپائیری سئنه به مناطق جنوبی رشته‌کوه هندوکش اطلاق می‌شد که برابر با مناطق امروزین پَروان، کابل و لَغمان است. در متون یونانی این کلمه به‌شکل پاروپامیسوس یا پاروپامیز درآمده است.