الف النهار

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَلفَ‌النَّهار

کتابی دربردارندۀ افسانه‌ها و سرگذشت‌نامه‌های آمیخته به افسانه، به شیوۀ داستان‌های هندی، به‌ویژه هزار و یک شب. اصل این اثر در دست نیست، اما در روزگار مظفرالدین شاه قاجار و به فرمان او، ترجمه‌ای فارسی از روی ترجمۀ فرانسوی آن، به قلم محمدحسن میرزا کمال‌الدوله و محمدکریم‌خان قاجار، با انشایی بسیار سست صورت گرفت. سرنوشت شاهدختی به نام فرخ‌ناز، موضوع اصلیِ این کتابِ داستان در داستان است، چنان‌که شاهدخت در خواب ماده آهویی می‌بیند که آهوی نری را از دام می‌رهاند، اما خود به دام می‌افتد و آهوی نر او را می‌گذارد و می‌گریزد. در اثر این خواب، شاهدخت به مردان بدبین و از همسر خود جدا می‌شود، امّا دایه‌اش هر روز برایش داستانی می‌گوید و نظر او را دربارۀ مردان بر‌می‌گرداند. الف‌‌النهار اولین‌بار به فرانسوی منتشر شد (۱۷۱۰). دولاکروا در مقدمۀ کتاب مدعی است که کتاب از درویش مخلص اصفهانی است و وی از آن نسخه‌برداری کرده و به فرانسه برگردانده است، امّا برخی شواهد و این‌که نسخه‌های فارسی آن هرگز به‌دست نیامده است، نشان می‌دهد که شاید کتاب تألیف خود دولاکروا باشد. الف‌النهار به‌چاپ رسیده است (۱۳۱۳ق و ۱۳۳۰ش).