الوس جغتای

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اُلوس جَغَتای

طایفه و سرزمین منسوب به جَغَتای، پسر دوم چنگیزخان. با مرگ پدرش سرزمین‌های ماوراءالنهر، خوارزم و شهرهای ایغور، کاشغر، بلخ، بدخشان، و غزنین تا حدود سند به او رسید. الوس جغتای همواره بازیچۀ الوس‌های اوگتای و جوجی، و وسیلۀ دشمنی با ایلخانان ایران بود. مهم‌ترین حاکمان الوس جغتای عبارت‌اند از آلغو، براق، و دوا، که همواره در دشمنی با ایلخانان می‌کوشیدند. با ضعف این الوس، امیرتیمور که با ازدواج با یکی از شاهزادگان جغتایی لقب داماد (گورکان) را گرفته بود، عملاً وارث این الوس شد، هرچند هیچ‌وقت از بین‌بردن آن را اعلام نکرد. نیز ← جغتای.