ایدیولوژی نهضت مشروطیت ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایدئولوژی‌ نهضت‌ مشروطیت ایران‌

نوشتۀ فریدون آدمیت، کتابی در تاریخ‌ اندیشۀ‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ جدید ایران عصر مشروطیت. این‌ کتاب‌ در دو جلد انتشار یافته‌ است‌. در جلد اول‌ (تهران‌، ۱۳۵۵) از ماهیت‌ حرکت‌ مشروطه‌خواهی‌، عقاید و آرا و فلسفۀ سیاسی‌ مشروطه‌ سخن‌ رفته‌ و در جلد دوم‌ (تهران، ۱۳۶۵) به‌ تاریخ‌ سیاسی‌ عصر حکومت‌ ملّی‌، یعنی‌ از آغاز تا فرجام‌ مشروطۀ اول‌ (۱۳۲۴ـ۱۳۲۶ق)، پرداخته‌ شده‌ است‌. بدین‌ ترتیب، مؤلّف‌ از دو منظرِ مکمّل‌ (ذهنی‌ و عینی‌) به‌ تدوین‌ اثر اقدام‌ کرده‌ است‌.