بدوح

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بُدوح
(در تداول عامه: بُدّوح) نوعی طلسم، و در باورهای عامیانۀ ایرانیان، مشهور به فرشتۀ نگهبان نامه‌های ارسالی و نامه‌برانِ آن‌. این طلسم به صورت مربع وفقی است، بدین‌وجه: اعداد چهارگوشۀ این مربع، یعنی ۲، ۴، ۶، ۸، به حساب ابجد، کلمۀ بدوح را می‌سازند. برخی این کلمه را معرب از اصلِ آرامی بیدخت (یا زهره)، دانسته‌اند. در باور عامۀ ایرانی، بدوح جن یا فرشته‌ای با اعمالی خارق‌العاده است. هرگاه نام او را به حرف یا به عدد بر پشت پاکت‌نامه‌ها نویسند، قطعاً، یا سریع‌تر، به مقصد می‌رسد. نیز نام او را بر شمشیرها و خنجرها حک می‌کردند. گویند هر مسافری این طلسم را با خود داشته باشد، راه را شب و روز، بی‌خستگی و به سلامت، طی می‌کند و زن آبستنی هم که از سقط جنین بیمناک است، با داشتن آن، نوزادش را به سلامت متولّد خواهد کرد.