بشقاب دوازده برج

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بشقاب دوازده برج
از اسباب جادوگری. بشقاب فلزی با اشکال بروج دوازده‌گانۀ گوسفند، گاو، خرچنگ، شیر، خوشۀ گندم، ترازو، کژدم، دو آدم به‌هم‌پیوسته از پایین که در حال کمان کشیدن هستند، بزغاله، چاه، دلو و ماهی، که هریک را برای کاری در نظر می‌گرفتند. به باوری خرافی، برابرافتادنِ بخت آدمی با هر یک از این بروج معنایی دارد؛ چنان‌که اگر خیاری را نصف کنند و آن‌ را بر قسمت شکلِ سرطان بشقاب نهند و خیار را به دوست یا عاشق و معشوق دهند، آن دو از هم بیزار می‌شوند، به عکس، اگر آب‌نباتی بر برج اسد نهند و آن را به کسی که به او دل داده‌اند، بخورانند آن کس را شیفتۀ خود خواهند کرد.