تاس بینی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاسْ‌بینی

(یا: جام‌زنی) نوعی رمّالی، برای یافتنِ‌ دزدان خانگی. رمّال تاسی را پر از آب می‌کند و پسر بچه‌ای را کنار آن می‌نشاند و او را وا می‌دارد که با تمام حواسِ خود در تاس خیره شود و به محضِ دیدنِ‌ چهرۀ دزد نامِ او را بگوید. آن‌گاه، همان‌طور که پسرک به آب خیره شده است، تاس‌بین اورادی می‌خواند که گمان می‌رود با خواندنِ آن‌ها چهرۀ دزد در آب ظاهر می‌شود. در این اوراد نام سلیمان را بارها ذکر می‌‌کنند زیرا که عوام بر آن‌اند که سلیمان حاکم دنیای ارواح و اجنّه است. در این میان، دزد زیر فشارِ شدید روانی، و وحشت از لو رفتن، احتمالاً جنسِ‌دزدیده را طوری که خود دیده نشود، در معرض دید اهل خانه می‌گذارد.