جام گل

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جام گُل (corolla)

مجموعۀ گلبرگ‌ها۱ی گل. در برخی گیاهان، حاشیۀ گلبرگ‌ها در برخی قسمت‌ها کاملاً به یکدیگر می‌پیوندند و لولۀ گل۲ را تشکیل می‌دهند. این حالت در پیچک صحرایی۳ (Convolvulus arvensis) دیده می‌شود. براساس پیوسته یا جدابودن قطعات جام، گیاهان گل‌دار را به دو زیر ردۀ پیوسته‌گلبرگان و جداگلبرگان تقسیم کرده‌اند.

petals

corolla tube bind weed